Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

plant

คำแปล

ต้นไม้, พืช

This
is
a
coffee
plant
.

นี่คือต้นกาแฟต้นหนึ่ง

My
plant
is
green
.

พืชของฉันเป็นสีเขียว

The
plant

พืช

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน