Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

pink

คำแปล

สีชมพู

Pink
elephant

ช้างสีชมพู

1 ความคิดเห็น

Her
dress
is
pink
.

กระโปรงของเธอเป็นสีชมพู

She
wears
a
pink
shirt
.

เธอสวมเสื้อเชิ้ตสีชมพู

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน