Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

perfect

คำแปล

สมบูรณ์แบบ

My
wife
is
perfect
.

ภรรยาของผมสมบูรณ์แบบ

3 ความคิดเห็น

Your
husband
is
perfect
!

สามีของคุณสมบูรณ์แบบ

They
are
perfect
.

พวกเขาสมบูรณ์แบบ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน