Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

pants

คำแปล

กางเกง

Your
pants

กางเกงของคุณ

2 ความคิดเห็น

Her
pants

กางเกงของเธอ

2 ความคิดเห็น

My
pants

กางเกงของฉัน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน