Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

out

คำแปล

ออก

They
go
out
to
dinner
.

พวกเขาออกไปกินข้าวเย็น

1 ความคิดเห็น

I
go
out
after
dinner
.

ฉันออกไปข้างนอกหลังกินข้าวเย็น

She
goes
out
.

เธอออกไปข้างนอก

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน