Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

orange

คำแปล

ส้ม (ผลไม้), สีส้ม

The
woman
eats
an
orange
.

ผู้หญิงคนนี้กินส้มลูกหนึ่ง

3 ความคิดเห็น

It
is
an
orange
.

มันคือส้ม

2 ความคิดเห็น

I
eat
an
orange
.

ฉันกินส้ม

3 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน