Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

option

คำแปล

ตัวเลือก, การเลือก, ทางเลือก

I
like
that
option
.

ฉันชอบทางเลือกนั้น

The
option

ทางเลือก

We
have
three
options
.

พวกเรามีตัวเลือกสามตัว

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน