Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

opens

คำแปล

The
restaurant
opens
in
February
.

ร้านอาหารร้านนี้เปิดในเดือนกุมภาพันธ์

My
father
opens
the
book
.

คุณพ่อของฉันเปิดหนังสือเล่มนี้

He
opens
the
bottle
.

เขาเปิดขวดใบนี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ open

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iopenopened
he/she/itopensopened
you/we/theyopenopened
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน