Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

opening

คำแปล

The
opening
of
the
library
is
tomorrow
.

ห้องสมุดนี้มีการเปิดวันพรุ่งนี้

The
opening
is
this
Friday
.

การเปิดคือวันศุกร์นี้

The
opening

การเปิด

การผันคำกริยาทั้งหมดของ open

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iopenopened
he/she/itopensopened
you/we/theyopenopened
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน