Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

on

คำแปล

บน

A
red
apple
is
on
the
plate
.

แอปเปิ้ลสีแดงลูกหนึ่งอยู่บนจานใบนี้

1 ความคิดเห็น

The
duck
is
on
the
plate
.

เป็ดตัวนี้อยู่บนจานใบนี้

1 ความคิดเห็น

Her
pasta
is
on
the
plate
.

พาสต้าของเธออยู่บนจานใบนี้

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน