Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

old

คำแปล

มีอายุ, แก่, เก่า

I
like
your
old
skirt
.

ฉันชอบกระโปรงตัวเก่าของคุณ

1 ความคิดเห็น

My
sister
is
old
,
but
I
am
young
.

พี่สาวของผมแก่ แต่ผมอายุน้อย

How
old
is
he
?

เขาอายุเท่าไหร่

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน