Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

of

คำแปล

ของ

I
want
a
plate
of
cheese
.

ฉันอยากได้เนยแข็งหนึ่งจาน

I
want
a
plate
of
pasta
.

ฉันอยากได้พาสต้าหนึ่งจาน

Not
because
of
me

ไม่ใช่เพราะฉัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน