Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

note

คำแปล

โน้ต, บันทึก

I
write
you
a
note
.

ฉันเขียนบันทึกฉบับหนึ่งให้คุณ

He
writes
you
a
note
.

เขาเขียนบันทึกฉบับหนึ่งให้คุณ

There
is
a
note
under
the
door
.

มีโน๊ตอยู่ใต้ประตูนั้น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ note

บุคคลปัจจุบันอดีต
Inotenoted
he/she/itnotesnoted
you/we/theynotenoted
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน