Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

normal

คำแปล

ปกติ

Today
is
a
normal
day
.

วันนี้เป็นวันปกติวันหนึ่ง

It
is
a
normal
day
.

มันเป็นวันปกติวันหนึ่ง

She
is
not
normal
.

เธอไม่ใช่คนปกติ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน