Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

none

คำแปล

ไม่มีเลย

None
of
them
look
like
my
husband
.

พวกเขาดูไม่เหมือนสามีของฉันสักคน

None
of
us
are
perfect
.

พวกเราไม่สมบูรณ์แบบสักคน

None
!

ไม่มีเลย!

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน