Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

no

คำแปล

ไม่

No
,
no
,
no
!

ไม่ ไม่ ไม่

4 ความคิดเห็น

No
,
thank
you
.

ไม่ ขอบคุณ

1 ความคิดเห็น

No
place
is
like
home
.

ไม่มีที่ไหนเหมือนที่บ้าน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน