Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

need

คำแปล

ต้องการ, จำเป็นต้อง

I
need
water
.

ฉันต้องการน้ำ

3 ความคิดเห็น

I
need
a
horse
.

ฉันต้องการม้าตัวหนึ่ง

We
need
you
.

พวกเราต้องการคุณ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ need

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ineedneeded
he/she/itneedsneeded
you/we/theyneedneeded

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน