Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

nature

คำแปล

ธรรมชาติ

It
is
not
in
my
nature
.

มันไม่ใช่ลักษณะของฉัน

I
love
nature
.

ฉันรักธรรมชาติ

Nature

ธรรมชาติ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน