Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

my

คำแปล

ของฉัน, ของผม

My
cat
eats
your
fish
.

แมวของฉันกินปลาของคุณ

1 ความคิดเห็น

It
is
my
cat
.

มันคือแมวของฉัน

4 ความคิดเห็น

My
cat
drinks
milk
.

แมวของฉันดื่มนม

5 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน