Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

mouse

คำแปล

หนู (คำเอกพจน์)

The
girl
has
a
mouse
.

เด็กผู้หญิงมีหนูตัวหนึ่ง

2 ความคิดเห็น

A
mouse
and
an
elephant

หนูและช้าง

1 ความคิดเห็น

The
bear
eats
the
mouse
.

หมีกินหนู

4 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน