Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

meal

คำแปล

มื้ออาหาร

A
meal

อาหารหนึ่งมื้อ

5 ความคิดเห็น

He
eats
the
meal
.

เขากินอาหาร

2 ความคิดเห็น

I
eat
a
meal
.

ฉันกินอาหาร

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน