Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

mark

คำแปล

ทำให้เป็นรอย, เครื่องหมาย

I
mark
my
shirt
.

ผมทําเครื่องหมายบนเสื้อเชิ้ตของผม

1 ความคิดเห็น

A
question
mark
?

เครื่องหมายคําถามอันหนึ่ง?

6 ความคิดเห็น

I
mark
my
plate
.

ผมทําเครื่องหมายบนจานของผม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน