Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

marathon

คำแปล

มาราธอน

She
is
ready
for
her
next
marathon
.

เธอพร้อมสำหรับการวิ่งมาราธอนครั้งหน้าของเธอ

This
is
my
first
marathon
.

นี่คือการวิ่งมาราธอนครั้งแรกของฉัน

The
marathon

การวิ่งมาราธอน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน