Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

making

คำแปล

ทำ, การทำ, กำลังทำ

การผันคำกริยาของmake

Grandmother
is
making
tea
.

คุณยายกำลังทำชาอยู่

0 ความคิดเห็น

I
am
making
breakfast
for
them
.

ฉันกำลังทำข้าวเช้าให้พวกเขาอยู่

I
like
making
you
happy
.

ฉันชอบการทำให้คุณมีความสุข

การผันคำกริยาทั้งหมดของ make

บุคคลปัจจุบันอดีต
Imakemade
he/she/itmakesmade
you/we/theymakemade

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน