Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

makes

คำแปล

He
makes
lunch
.

เขาทำข้าวเที่ยง

1 ความคิดเห็น

The
man
makes
pasta
.

ผู้ชายทำพาสต้า

She
makes
the
dinner
.

เธอทำข้าวเย็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ make

บุคคลปัจจุบันอดีต
Imakemade
he/she/itmakesmade
you/we/theymakemade

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน