Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

make

คำแปล

ทำ

They
make
breakfast
.

พวกเขาทำอาหารเช้า

4 ความคิดเห็น

I
make
tea
.

ฉันทำน้ำชา

1 ความคิดเห็น

I
will
make
him
come
.

ฉันจะทำให้เขามา

3 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ make

บุคคลปัจจุบันอดีต
Imakemade
he/she/itmakesmade
you/we/theymakemade

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน