Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

made

คำแปล

We
made
pasta
with
fish
last
week
.

พวกเราได้ทำพาสต้ากับปลาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

I
made
lunch
.

ฉันได้ทำข้าวเที่ยง

I
made
strawberry
juice
.

ฉันทำน้ำสตรอเบอรี่

การผันคำกริยาทั้งหมดของ make

บุคคลปัจจุบันอดีต
Imakemade
he/she/itmakesmade
you/we/theymakemade

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน