Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

luck

คำแปล

โชค

I
wish
everyone
good
luck
.

ฉันขอให้ทุกคนโชคดี

I
believe
in
luck
.

ฉันเชื่อในโชคชะตา

I
wish
you
good
luck
.

ฉันขอให้คุณโชคดี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน