Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

love

คำแปล

รัก, ชอบ, ความรัก

การผันคำกริยาทั้งหมดของ love

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iloveloved
he/she/itlovesloved
you/we/theyloveloved

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน