Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

lost

คำแปล

สูญเสีย, หาย, แพ้

การผันคำกริยาของlose

I
lost
my
passport
.

ฉันได้ทำหนังสือเดินทางของฉันหาย

I
lost
my
wallet
.

ฉันได้ทำกระเป๋าเงินของฉันหาย

I
lost
it
.

ฉันได้สูญเสียมัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ lose

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iloselost
he/she/itloseslost
you/we/theyloselost
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน