Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

live

คำแปล

อยู่, อาศัย

They
live
in
Spain
.

พวกเขาอาศัยอยู่ในประเทศสเปน

1 ความคิดเห็น

I
live
in
Germany
.

ฉันอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมัน

1 ความคิดเห็น

I
live
with
my
cats
.

ฉันอาศัยอยู่กับแมวของฉัน

2 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ live

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ilivelived
he/she/itliveslived
you/we/theylivelived

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน