Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

little

คำแปล

เล็ก

I
have
little
salt
.

ฉันมีเกลือนิดหน่อย

1 ความคิดเห็น

My
little
book

หนังสือเล่มเล็กๆของฉัน

My
little
brother

น้องชายของฉัน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน