Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

literature

คำแปล

วรรณกรรม, วรรณคดี

Do
you
like
French
literature
?

คุณชอบวรรณคดีภาษาฝรั่งเศสไหม

I
study
English
literature
.

ฉันเรียนวรรณคดีอังกฤษ

The
literature

วรรณคดี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน