Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

listens

คำแปล

We
speak
,
he
listens
.

พวกเราพูด, เขาฟัง

2 ความคิดเห็น

He
listens
.

เขาฟัง

6 ความคิดเห็น

She
listens
.

เธอฟัง

2 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ listen

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ilistenlistened
he/she/itlistenslistened
you/we/theylistenlistened

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน