Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. list

list

คำแปล

รายชื่อ, รายการ

It
is
a
good
list
.

มันคือรายชื่อที่ดีฉบับหนึ่ง

It
is
a
good
list
.

มันคือรายชื่อที่ดีฉบับหนึ่ง

My
name
is
on
the
list
.

ชื่อของฉันอยู่ในรายชื่อนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน