Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

limit

คำแปล

จำกัด, ขอบเขต

Our
love
has
no
limits
.

ความรักของเราไร้ขอบเขต

2 ความคิดเห็น

Science
has
no
limit
.

วิทยาศาสตร์ไร้ขอบเขต

The
universe
has
no
limit
.

จักรวาลไร้ขอบเขต

แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ limit

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ilimitlimited
he/she/itlimitslimited
you/we/theylimitlimited

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย