Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

lets

คำแปล

My
friend
lets
her
son
run
.

เพื่อนของฉันปล่อยลูกชายของเธอวิ่ง

He
lets
us
swim
.

เขาปล่อยพวกเราว่ายน้ำ

He
lets
me
think
.

เขาปล่อยฉันคิด

การผันคำกริยาทั้งหมดของ let

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iletlet
he/she/itletslet
you/we/theyletlet
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน