Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

lawyer

คำแปล

นักกฎหมาย, ทนาย

The
lawyer
is
her
brother
.

ทนายคนนี้เป็นพี่ชายของเธอ

1 ความคิดเห็น

The
lawyer
is
her
brother
.

ทนายคนนี้เป็นพี่ชายของเธอ

1 ความคิดเห็น

The
lawyer
is
her
brother
.

ทนายคนนี้เป็นพี่ชายของเธอ

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน