Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

known

คำแปล

I
have
known
her
since
she
was
a
child
.

ฉันได้รู้จักเธอตั้งแต่เธอเป็นเด็ก

We
have
known
each
other
for
years
.

พวกเราได้รู้จักกันนานเป็นปีแล้ว

I
have
known
him
for
two
years
.

ฉันได้รู้จักเขานานสองปีแล้ว

การผันคำกริยาทั้งหมดของ know

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iknowknew
he/she/itknowsknew
you/we/theyknowknew

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน