Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

know

คำแปล

รู้จัก, รู้

How
do
they
know
?

พวกเขารู้ได้ยังไง

1 ความคิดเห็น

You
know
I
love
them
.

คุณรู้ว่าฉันรักพวกเขา

You
know
my
dog
.

คุณรู้จักหมาของฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ know

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iknowknew
he/she/itknowsknew
you/we/theyknowknew

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน