Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

knew

คำแปล

It
was
clear
that
he
knew
her
.

เห็นได้ชัดว่าเขารู้จักเธออยู่แล้ว

We
already
knew
each
other
.

พวกเรารู้จักกันอยู่แล้ว

I
knew
it
!

ฉันว่าแล้ว

การผันคำกริยาทั้งหมดของ know

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iknowknew
he/she/itknowsknew
you/we/theyknowknew

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน