Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

king

คำแปล

พระราชา

A
king

พระราชาพระองค์หนึ่ง

The
king

พระราชาพระองค์นี้

Our
king

พระราชาของพวกเรา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน