Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

judge

คำแปล

กรรมการ, ผู้พิพากษา

I
am
not
a
judge
.

ฉันไม่ได้เป็นผู้พิพากษา

He
is
the
judge
.

เขาเป็นผู้พิพากษา

The
judge

ผู้พิพากษา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน