Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

its

คำแปล

ของมัน

The
animal
eats
its
food
.

สัตว์กินอาหารของมัน

2 ความคิดเห็น

The
dog
drinks
its
water
.

สุนัขดื่มน้ำของมัน

1 ความคิดเห็น

The
cat
drinks
its
milk
.

แมวดื่มนมของมัน

2 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน