Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

is

คำแปล

อยู่, คือ, เป็น

การผันคำกริยาของbe

She
is
a
girl
and
I
am
a
boy
.

เธอเป็นเด็กผู้หญิงและผมเป็นเด็กผู้ชาย

3 ความคิดเห็น

He
is
a
man
and
I
am
a
boy
.

เขาเป็นผู้ชายและผมเป็นเด็กผู้ชาย

3 ความคิดเห็น

She
is
a
girl
.

เธอเป็นเด็กผู้หญิง

7 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ be

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iamwas
he/she/itiswas
you/we/theyarewere

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน