Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

introduced

คำแปล

She
introduced
me
to
her
boyfriend
at
the
party
.

เธอได้แนะนำฉันกับแฟนเธอที่งานปาร์ตี้

That
evening
she
introduced
me
to
everyone
.

เย็นนั้นเธอได้แนะนำฉันกับทุกคน

She
introduced
me
to
her
boyfriend
.

เธอได้แนะนำฉันกับแฟนของเธอ

แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ introduce

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iintroduceintroduced
he/she/itintroducesintroduced
you/we/theyintroduceintroduced

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย