Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

introduce

คำแปล

แนะนำ

We
introduce
our
children
.

พวกเราแนะนําลูกๆของพวกเรา

16 ความคิดเห็น

They
introduce
me
to
their
parents
.

พวกเขาแนะนําฉันให้คุณพ่อคุณแม่ของพวกเขา

They
introduce
their
parents
to
me
.

พวกเขาแนะนำคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาให้ฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ introduce

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iintroduceintroduced
he/she/itintroducesintroduced
you/we/theyintroduceintroduced

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน