Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

inside

คำแปล

ข้างใน, ภายใน, ด้านใน

The
inside
of
the
house
is
red
.

ภายในบ้านหลังนี้เป็นสีแดง

The
inside
of
the
house
is
gray
.

ภายในบ้านหลังนี้เป็นสีเทา

The
inside
of
the
house
is
red
.

ภายในบ้านหลังนี้เป็นสีแดง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน