Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

import

คำแปล

นำเข้า

We
import
beer
from
Germany
.

พวกเรานำเข้าเบียร์จากประเทศเยอรมัน

We
import
coffee
from
Brazil
.

พวกเรานำเข้ากาแฟจากประเทศบราซิล

I
import
cheese
.

ฉันนำเข้าชีส

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน