Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

identity

คำแปล

ตัวตน

I
lost
my
identity
.

ผมสูญเสียความเป็นตัวตนของผม

It
is
my
identity
card
.

มันคือบัตรประชาชนของฉัน

This
is
my
identity
card
.

นี่คือบัตรประชาชนของฉัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน